מהנעשה במדרשה

שיעורים אחרונים

תמונות

מאמרים

עמונה תשע"ז / הרב רונן טמיר

הלב דואב למראה ההרס והחורבן בישוב עמונה.... המשך>

פרשת בשלח תשע"ז / הרב רונן טמיר

מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו! המשך>