תכנית לבוגרות מדרשות, יום לימוד שבועי במדרשה, לבנות המעוניינות לבנות קומה נוספת בלימוד לאחר שנת מדרשה.

בוגרות יקרות,
אינני צריך להסביר עד כמה חשוב להמשיך וללמוד תורה, ברצינות ובקביעות, לאחר שנת המדרשה.
לכן, אני רואה חשיבות גדולה בקיום תכנית הבוגרות "מרחבים", המאפשרת לבנות קומה נוספת מתוך שייכות לבית המדרש היקר שלנו.
התכנית מתקיימת זו השנה השישית, ובשונה ממה שקורה לעיתים בשיעורי נשים אחרים- הלימוד מאתגר, מעמיק ומכוון גבוה.
מערכת השיעורים נבנתה מתוך רצון לתת משקל מתאים לידע, כלים לימודיים והתחזקות בעבודת ה', מתוך לימוד קבוע בימי חמישי במדרשה.
לכן, אני מזמין אתכן להירשם ולהיות חלק מהחבורה החשובה הזו, שנבנית מתוך חיבור עמוק לתורה וליראת שמיים.
התכנית מיועדת לבוגרות מדרשות, נשמח להפצת הפרסום אצל חברותיכן, בקבוצות השונות.
בעזרת ה', נזכה לבנות קומה נוספת, בלימוד מעמיק ומשמח.
רונן טמיר
לפרטים נוספים:
אמונה - 050-8844945
יעל - 050-8640068