מוזמנת לשלוח אלינו פרטים על המיזם (בצירוף שם מלא ומחזור) למייל: mid.binatalon@gmail.com