חיפוש

שאלה:

שלום הרב!
מה עושים מבחינת שמירת נגיעה וייחוד עם אח מאומץ שהוא ממש כמו אח רגיל?

הרב רונן טמיר ל' שבט תשפ"א

תשובה:

סוגיה מורכבת מאד.
באופן פשוט קשה להתיר זאת. יש איזשהו גדר של הרגל, או בלשון הפוסקים "גס ליבו", אך קשה לסמוך על כך, בוודאי לא במגע של חיבה ממש, כמו חיבוק וכדומה.
כנל לגבי יחוד.