חיפוש

שאלה:

שלום הרב,
 תוכל בבקשה לפרט עצות מעשיות לעבודה ממוקדת על העצמת השמחה הפנימית?

הרב רונן טמיר כ"ח תשרי תשפ"א

תשובה:

א. לזכור שהקבה ברא עולם טוב. עולם חסד יבנה.
ב. שלא עשני גוי. הקב"ה בחר בנו מכל העמים, זיכה אותנו להיות חלק מעם נפלא. לא תלוי בשום מעשה.
ג. נתן לנו את תורתו וחיי עולם נטע בתוכנו 
ד. זיכה אותנו לחיות בארץ ישראל.
ה. זיכה אותנו לחיות בדור של תחיה וגאולה, דור שרבים התפללו להיות בו ולא זכו.
ו. זיכה אותנו למשפחה טובה, לכוחות מיוחדים וכשרונות. 
ז. רואים את האור הגדול שמבצבץ למרות הערפל. 
ח. כדאי למצוא חברותא לעין טובה. כל אחת תהיה אחראית למצוא נקודות טובות אצל השניה. לא מילים חלולות אלא דברים ספציפיים. מי שמצאה יותר ניצחה. מי שמשבחים אותה לא רשאית להתווכח אלא צריכה לשקף את הנאמר ולומר תודה. מרגיל לראות טוב.
ט. לראות כל יום במה התקדמתי וצמחתי. מעודד מאד.
י. להתפלל לה' שיתן לי שמחה בעצמי ובסביבתי. 
יש עוד עצות רבות. רק הצעה קטנה. תמשיכי בעצמך.