חיפוש

בפרשת וארא אנחנו מתניעים את תהליך הגאולה, באופן הדרגתי.

הרב חנניה פולק כ"ז טבת תשפ"ב

בפרשת וארא אנחנו מתניעים את תהליך הגאולה, באופן הדרגתי.

זה מתחיל מהפסקת קושי השעבוד, 'והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים', ממשיך בהפסקת העבודה לגמרי, 'והצלתי אתכם מעבודתם'. ובהמשך גם יציאה ממצרים- וגאלתי, קבלת תורה- ולקחתי אתכם לי לעם, ומצפים להשלמה במהרה של השלבים האחרונים- והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה.

תהליך הגאולה מלווה בעשרת המכות, שבאו להעניש את המצרים וללמד את עם ישראל את יסודות האמונה.

בעצם הויכוח עם פרעה הוא לא רק על כסף- יהיו לו עבדים או לא, אלא ויכוח רוחני, בין 'לא ידעתי את ה'', לבין 'בכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה''.

פרעה מבין טוב מאוד שזה המאבק, וזו הסיבה שהוא כ"כ מתעקש לא לשחרר את עם ישראל- זו בעצם הודאה פומבית שהוא וכל עמו חיים בשקר ובטעות כל חייהם.

זה דבר שקשה להכיל וקשה להודות בו, ולכן נוצר אצלו רצון להילחם ולנסות להוכיח שכל האותות והמופתים אלו דברים מקריים, ואין לשחרר את עמ"י.

עפ"י היסוד הזה, ננסה להבין את אחת השאלות התמוהות בפרשתנו.

פרעה והמצרים סובלים מאוד ממכת צפרדע- חיות דביקות ומגעילות שמקפצות בכל מקום, מלכלכות ועושות רעש- פשוט בלתי נסבל.

זה כ"כ בלתי נסבל, עד שפרעה שולח לקרוא למשה ואהרן שיתפללו לה' שהמכה תפסיק.

משה מסכים- זה חלק מהענין הרי, שפרעה יקלוט את המסר ויבין שה' הוא זה שמנהל את העולם.

כדי להעצים את המסר שיש מנהיג לבורא, משה מציע לפרעה לבחור את הזמן שבו המכה תסור- 'התפאר עלי, למתי אעתיר'.

היינו מצפים שפרעה יגיד- מתי? אתמול! היום! עכשיו!

הרי הוא סובל!! לא סתם הוא נכנע בפני משה ואהרן.

אבל פרעה מפתיע ואומר 'למחר'. למה? מה הוא מרויח מזה?

אחד האלילים המקובלים בעולם העתיק, היה אל השמש, האמונה בכוחה הגדול של השמש.

פרעה יודע את זה, ולכן רוצה שהמצרים שיראו שהמכה נגמרת בדיוק בשעה שהשמש מופיעה. כאילו שהוא אומר לעמו 'היה קשה, לקח זמן, אבל בסוף האלהים שלנו נצחו את הצפרדעים'. 

פרעה מוכן לסבול עוד, כדי שהעם שלו לא יאבד את האמונה באלהי מצרים.

משה משיב 'כדברך, למען תדע כי אין כה' אלקינו'.

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה! בסוף אתה תבין ותדע שלא רק שיש ה', אלא גם אין אף אחד כמוהו, אין כה' אלקינו!! ולא רק אתה תבין, אלא גם העם שלך,  גם אם הוא עוד מאמין ביאור, בשמש, או בך- פרעה,

דור דור ומנהיגיו, דור דור ומעצבי דעת הקהל שבו, דור דור ומאבקיו!

בכל דור יש 'אלהים' שהמון העם מאמינים בו, ותפקיד ההנהגה הרוחנית הוא להחדיר את הנצח, את ההשקפה הטהורה שמחוברת לה', לכל הדור.