חיפוש

מידת הזהירות בכללותה היא מידה הדורשת מאתנו להתבונן ולפקח על מעשינו ועל הדרך בה אנו חיים.

הרב יחיאל יעיש י"ח אייר תשפ"א

"אמור אל הכהנים...ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו"
רש"י מפרש את הכפילות אמור ואמרת 'להזהיר את הגדולים על הקטנים'
דהיינו שהכהנים הגדולים מצווים לדאוג שגם הכהנים הקטנים לא יבואו לידי טומאה.

מידת הזהירות בכללותה היא מידה הדורשת מאתנו להתבונן ולפקח על מעשינו ועל הדרך בה אנו חיים. אפשר להבין את האמירה להזהיר גדולים על הקטנים בכמה דרכים :

א. להזהיר גדולים על הקטנים - הזהירות הנדרשת מהגדולים היא להבין את ההשלכות שיש להנהגות והתנהגויות שלהם על הקטנים. וא"כ צריכים הם לקחת אחריות על הקטנים מתוך הכרה שהילד קולט וסופג מהגדולים לטוב ולמוטב. ולכן מוטלת עלינו האחריות לשקול את תגובותינו בדיבור ומעשה.

ב. להזהיר גדולים על הקטנים - להזהיר מלשון זוהר דהיינו לגדל ולהאדיר את הקטנים ולתת להם מקום של חשיבות. יחס זה הוא תוצאה של אמונה שלנו בילד, הבאה מתוך הערכה נכונה של היכולות שלו. אמון יוצר חוסן ולכן ככל שנאמין(באמת)בילד, כך יגדל גם הביטחון העצמי שלו.

ג. להזהיר את הגדולים שיכבדו את 'הקטנים' – בכל חברה ישנם אנשים הנחשבים גדולים ויש אנשים הנראים לנו קטנים. ציבור בריא הוא ציבור שאינו מתרשם או שופט למראה עיניו, אלא מעריך ומכבד כל אחד ואחד. כך מדריך ר' אלעזר את תלמידיו בערוב ימיו "הזהרו בכבוד חבריכם". וכך אומרים חז"ל על היחס הראוי לכל יהודי גם אם הוא נראה לנו עני מאוד בידיעת התורה "הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה".

ד. להזהיר את הגדולים שלא יהיו קטנים. האדם בבחירתו יכול להתנהג בגדלות או חלילה בקטנות, מחובתם של הבוגרים ומבוגרים לדעת לחיות מתוך גדלות וממילא להתייחס כראוי לסובב אותם. נזכור ונזכיר לעצמנו שמידת הזהירות מביאה לידי מידת הנקיות. שאיפתנו לצמוח ולגדול מתוך התבוננות המביאה לידי בנין אישי וציבורי מתוקן ותפילתינו שנזכה מתוך כך להיות נקיים מד' ומישראל.

ה. להזהיר גדולים על (המעשים) הקטנים, אדם גדול ניכר במעשים הקטנים.

ו. להזהיר את  הגדולים שישארו קטנים כמו שאמר דוד המלך "נפשי כגמול עלי אמו" טהרה,תמימות,התלהבות. וכדברי הזוהר "מאן דאיהו זעיר איהו רב".
העולם מתקיים בהבל פיהם של תנוקות של בית רבן. ולוואי שנזכה בכל גיל לשמר את ההבל פה שאין בו חטא ונעמוד לפני בורא עולם בעבודת ד' שלנו בטהרה וקדושה. אמן!!!