חיפוש

על גדולה, עין טובה ושינוי סדרי הטבע.

הרב רונן טמיר כ"א חשון תשע"ח

שמה של פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, אותה נקרא בעז"ה השבת, נשמע מעט אירוני. בפרשה אנו נפרדים משני הדמויות המרכזיות בחיי האומה- אברהם ושרה, אשר נפטרים לבית עולמם. מדוע, אם כן, נקראת הפרשה דווקא בשם זה?

כדי להעמיק בהבנת המושג חיים, נתבונן במאמר "חזיון המוות", מתוך אורות הקודש.

"המוות הוא חזיון שווא, טומאתו היא שקרו, מה שבני אדם קוראים מוות- הרי הוא רק תגבורת החיים ותעצומתם. ומתוך השקיעה התהומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה- הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה מדאיבה וחשוכה, שהוא קוראה מוות."

אנו, כנבראים בשר ודם, לוקים בקוצר ראיה ביחס למציאות האמיתית והשלמה. לעינינו, עיני הבשר, נראית המציאות המוחשית כאמיתית, וזו הרוחנית- כדמיונות וחלומות. במבט עמוק- ההיפך הוא הנכון. מה שאנו רואים הוא הקצה התחתון של המציאות, הגשמתה בחומר, ומה שאיננו רואים הוא את שורש המציאות, היסוד העמוק שגורם למציאות להיראות כפי שהיא.

אנו מכירים תופעה זו אפילו בעולם החומרי. כאשר אנו רואים כוכב רחוק בשמיים- אנו מזהים קרן אור שנשלחה אלינו לפני אלפי שנות אור. כוכב ששלח קרן אור כעת- לא ייראה לעינינו כלל, אלא רק בעוד זמן רב. רוב הכוכבים שאנו רואים כיום אינם קיימים עוד, ואת אלו הקיימים אינינו רואים עדיין. זוהי דוגמה לתופעה זו במציאות החומרית, ועלינו ללמוד קל וחומר- ביחס לערכים רוחניים.

אדם נברא מגוף ונשמה. החלק בו אנו מבחינים לראשונה, הגוף, הוא החלק הפחות והנמוך שבאדם. נשמת האדם, היא זו המחייה אותו באמת, היא זו המניעה את חלקי הגוף, דרכם היא יוצאת אל הפועל.

לכן למדונו חז"ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים, ורשעים בחייהם קרויים מתים". ערכי החיים האמיתיים הם הקובעים עד כמה חי האדם.

ממשיך הרב ומבאר, בהקשר זה, מדוע אין לכהן להיטמא למת. "מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו, שאי אפשר להימלט ממנה כל זמן שהממשל הכזבי(-משורש כזב) כל כך שולט בעולם, כי אם בהעברת העיניים מהמחזה המביא את רשמי ההטעיה הללו אל הנפש. 'על כל נפשות מת לא יבוא, לנפש לא יטמא בעמיו'."

הכהן, איש העומק והאמת, אינו רשאי לסבול את שקר המוות. האיסור להיות בסביבתו של המת, מאפשר לכהן לראות את המציאות כהוויתה, ללא קוצר הראיה הנגרם מהטעיית החומר.

פרשת חיי שרה, פרשה מלאת חיים. חיים של נצח, של קדושה, חיים שכולם עתיד. קניין מערת המכפלה שבחברון, הנקראת כך על שם שמחברת בין שני עולמות- בין העולם הזה לעולם הבא, בין הרוח לגשמיות, היא התשובה הניצחת לשקר החידלון שבמוות.

יהי רצון שנשאב חיים שלמים, טובים וארוכים, מחייהם של האבות והאמהות הטמונים במערת המכפלה, ובזכות הקשר אל מקור החיים, נזכה להאיר את חיינו המעשיים באור של נצח.

שבת שלום ומבורך!