חיפוש

הפרשות של ספר בראשית מתארות לנו את הריב שישנו בין בני יעקב, בעיקר בין יהודה ליוסף. כשאנו מתבוננים על מאורעותיה של משפחת יעקב אנו מוצאים ארבעה שלבים.

הרב איתן קופמן ו' טבת תש"פ

הפרשות של ספר בראשית מתארות לנו את הריב שישנו בין בני יעקב, בעיקר בין יהודה ליוסף.

כשאנו מתבוננים על מאורעותיה של משפחת יעקב אנו מוצאים ארבעה שלבים:

א - בהתחלה המשפחה מאוחדת באופן שלא ניכר שיש הבדל בין האחים.

ב - לאחר מכן ישנה הבחנה בין יוסף לבין האחים. הבחנה זו מתחילה אצל יעקב כאשר נותן ליוסף כתונת פסים המיוחדת לו. ואח"כ יוסף עצמו חולם שני חלומות שלכאורה התוכן העולה מהם הוא מעלתו של יוסף על פני אחיו.

הבחנה זו בין האחים - גורמת לפירודה של המשפחה ע"י התנכרות האחים ליוסף שסופה היא מכירתו לידי זרים והתגלגלותו למצרים.

ג - שוב המשפחה מתאחדת. כתוצאה מהרעב בא"י יורדים האחים למצרים ופוגשים את יוסף. אמנם בשלב ראשון מפגש זה היה בעל אופי של פירוד שהרי יוסף התנכר לאחיו, אולם סופו של מפגש זה היה בהתאחדות המשפחה במצרים כולל יעקב עצמו.

ד - ובשלב האחרון שוב ישנה הבחנה בין יוסף לאחיו. בסוף פרשת ויחי בו יעקב מברך את בניו. ולכאורה אנו מוצאים בשלב זה דמיון רב לשלב הראשון, שכן שוב יעקב מבחין בין בניו ושוב נותן יתרון ליוסף על פני אחיו ע"י ברכתו המיוחדת לבני יוסף, שעי"ז יוסף בעצם זוכה לנחלה כפולה,שלאחריה יעקב מברך את כל האחים כאחד.

אולם, שלא כהבחנה בראשית הדרך, הבחנה זו אינה יוצרת איבה וקנאה אצל האחים אלא מתקבלת על ידם.

 ע"מ לעמוד על תפיסת האחים, יש לעמוד על הרקע לכל הסיפור שלנו, והוא המחלוקות שישנם בין אחים לאורך ספר בראשית כולו. לאורך כל הספר יש ריב בין האחים: קין והבל, שלשת בניו של נח, ישמעאל ויצחק עשיו ויעקב.

 הבירור בין האחים הללו, מתחילת ספר בראשית ועד יעקב ועשו, הוא בירור בין ישראל לעמים, כלומר אח אחד הוא הנבחר, הוא יהיה הקדוש, הנביא, וגם זה שינחל את ארץ הקודש, והשני יהיה כמו אוה"ע, בדרגה פחותה יותר, והוא ירש את כל העולם אך לא את א"י.

 כשהקב"ה מקבל את מנחתו שלהבל ולא של קין – זה סימן לכך שהבל הוא הנבחר, ולכן קין הורג אותו, לכאורה לא להשאיר ברירה לקב"ה. אך זה לא עוזר לו כי נולד להם שת שהוא מחליף את הבל.

גם בני נח מתחלקים לסוגים שונים של בני אדם, כאשר שם הוא הצדיק, וזה שיורש את ארץ ישראל.

אמנם הם לא רבו אבל חז"ל אומרים שאחד הסיבות שחם רצה למנוע מנח בן רביעי כי תהיה מלחמה גדולה, כמו אצל קין והבל.

 גם בין ישמעאל ליצחק יש מתח גדול, ושי שאלה מי ירש את אברהם, ממי יצא אותו עם נבחר, שגם ירש את א"י. שרה מתעקשת שלא ירש בן האמה עם בני עם יצחק, והקב"ה אכן מאשר את דבריה, ולכן ישמעאל מגורש מא"י וכן שאר ילדי אברהם שנולדו מקטורה.

 יעקב ועשיו – הרי רבו על הבכורה, על הברכה ועל מעלת הנבואה והקדושה. כבר לרבקה נאמר בהריון "שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו" יש כאן הבחנה בין עמים שונים. בסופו של דבר יצחק מברך את יעקב – שהוא ירש את א"י ו"יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים".

 וכעת אנחנו בדיוק מבינים מה עובר בראש לאחים כאשר הם שומעים שיוסף חולם שכולם משתחווים לו!!!

האחים מכירים את הסיפור של אבא ודוד שלהם, וסבא ודוד ואח שלו – יודעים שבכל משפחה יש חלק שיזכו לבכורה ולברכה וחלק שלא. בבית יעקב יש שתי אמהות מרכזיות, לאה ורחל, שלכאורה מקבילות לשרה והגר – השאלה מי האשה העיקרית שממנה יצא עם ישראל ומי לא?

 האחים ידעו בברור שהם שייכים לעם הסגולה, הם שייכים לנבואה ולארץ ישראל. ולכן היה ברור להם שיוסף לא. ברגע שיוסף חולם חלומות פתאום הכל לא ברור. כאשר הם רואים שיעקב אוהב את יוסף ואפילו נותן לו כתנת פסים – משמע הוא הבכור, הוא הממשיך – ולכן לא יכלו דברו לשלום. אין כאן משהו אישי, יש כאן שאלה של ייעוד לדורות.

לכן הם אומרים ליוסף: "המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו"? הרי זו הסימן שיצחק נתן ליעקב – הוי גביר לאחיך...

 הם חושבים בהתחלה להרוג אותו (ממש או בבור) – כי יש לו ממש דין רודף, הוא מסכן את עתיד עם כולו. אח"כ מעדיפים למכור אותו לישמעאלים ובעצם להוציא אותו מארץ ישראל, לגרש אותו לחו"ל כי שם מקומו, בדיוק כמו שישמעאל גורש, וכמו שבסופו של דבר עשיו הלך להר שעיר.

אלא שהטעות של האחים היתה בכך שמיעקב אבינו כל האחים שייכים לעם הסגולה.

יעקב יודע זאת, לכן הוא ממשיך עם הבחנה בין יוסף לאחים בברכותיו

 וגם יוסף יודע זאת, הרי הוא אומר במפורש למחיה שלחני אליכם, הוא יודע שיש לו תפקיד בתוך מכלול האחים, לכן הוא מחפש את אחיו.

אולם האחים לא ידעו זאת. הפרשות של סוף בראשית יש בהם מהלך של בירור הנקודה הזו, כיצד האחים משלימים זה את זה – ולא כל אחד עומד בנפרד.

במעבר ממשפחה לעם, נעשית חלוקת תפקידים, כל אדם יש לו כוחות משלו, כישורים משלו, וכולם יחד שותפים לאידיאל הלאומי.

הרב כותב שמעשה אבות סימן לבנים, והבירור בין כוחות השונים של אומה תמיד יהיה כשעם ישראל חי בתור עם. לאורך התנך כולו יש בירורים ומאבקים בין בני לאה לבני רחל בהבנת התפקיד של כל צד. בספר שופטים יש מח' בין שבטים, אח"כ בין בית שאול לבית דוד, אח"כ התפצלות המלוכה בין מלכות יהודה ומלכות ישראל, וכן לבסוף – בדור הגאולה, שוב האומה תהיה מורכבת מכוחות שונים, קבוצות שונות, שהבירור בתפקיד של כל אחד ובהשלמה של כל אחד

הנביא יחזקאל מבטיח לנו שבסופו של דבר הכוחות יתאחדו : וְאַתָּה בֶן אָדָם קַח לְךָ עֵץ אֶחָד וּכְתֹב עָלָיו לִיהוּדָה וְלִבְנֵי יִשְׂרָאֵל חֲבֵרָיו וּלְקַח עֵץ אֶחָד וּכְתוֹב עָלָיו לְיוֹסֵף עֵץ אֶפְרַיִם וְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל  חֲבֵרָיו....: וְעָשִׂיתִי אֹתָם לְגוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ בְּהָרֵי יִשְׂרָאֵל וּמֶלֶךְ אֶחָד יִהְיֶה לְכֻלָּם לְמֶלֶךְ וְלֹא יִהְיוּ עוֹד לִשְׁנֵי גוֹיִם וְלֹא יֵחָצוּ עוֹד לִשְׁתֵּי מַמְלָכוֹת עוֹד:

 שבת שלום ומבורך!