חיפוש

לימוד יומי לימי בין המצרים תש"ף בנושא בית המקדש.

הרב רונן טמיר ו' אב תש"פ

הורד כ MP3

האזן לשיעור

"דהנה כתיב אשר יבחר ה' ולא גילה להם המקום מיד רק שיהיה בכח דרישת בנ"י כי א"י ובהמ"ק תלויים בעבודת בנ"י וזה שאמרו חז"ל דבעי' דרישה. וכמו שכתב באברהם אבינו ע"ה לך לך כו' אשר אראך ולא גילה לו מיד כמו כן פרטות מקום המקדש היו צריכין בנ"י לדרוש." (שפת אמת, ראה תרמ"ח)

"ובהערת בני אדם והתעוררותם אל אהבת המקום ההוא הקדוש ינחץ העניין המיוחל, שכר גדול וגמול רב, כמו שנאמר: אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, - רוצה לומר כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה." (כוזרי)