חיפוש

לימוד יומי לימי בין המצרים תש"ף בנושא בית המקדש.

הרב רונן טמיר ה' אב תש"פ

הורד כ MP3

האזן לשיעור

"בפסוק לשכנו תדרשו. הוא גם על זמן הזה כאשר חכמים הגידו דבעי דרישה. וכמו שדרשו חז"ל לא תעשון כן שלא יגרמו עונותיכם לבית המקדש שיחרב. כמו כן ע"י מעשים טובים שדורשין השראת השכינה הוי בכלל מצות בנין בית המקדש. ואבותינו הראשונים מרוב התשוקה שהיה להם זכו להמשיך השכינה למטה. מכל שכן עתה אשר כבר הוציאו הראשונים זאת מכח אל הפועל. בנקל לנו לעורר הראשונות בכח התשוקה" (שפת אמת, ראה תרמ"ד)