חיפוש

לימוד יומי לימי בין המצרים תש"ף בנושא בית המקדש.

הרב רונן טמיר ד' אב תש"פ

הורד כ MP3

האזן לשיעור

יהי רצון מלפניך, ד' או"א, שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו. הרוממות העליונה של אור הקדש, עומדת היא למעלה מכל הגבלה, אפילו מכלתכן המגביל איזו מטרה, תכלית או כונה...
בשביל כך הננו מתרוממים בהבעתה של תפלה זו, של בנין ביהמ"ק, גם בהיותנו מקשרים אותו לערכים שלנו, במהרה בימינו, ממעל לכל בטוי המתאים לכונה מוגבלת, ואין אנו אומרים לשון מפעל מגמתי, שתבנה ביהמ"ק, אלא שיבנה ביהמ"ק, כאילו הדבר נעשה מאליו, ממעל לכל הקשר שאנו רגילים להבין ביחושם של סבות ומסובבים...
אבל כאן מתרוממים אנו אל הרום העליון, שעומד ממעל לכל דבר של הרכבה של תכלית ואמצעיים, כי הכל הוא נשגב, הכל הוא מגמתי במובנו היותר עליון..." (עולת ראי"ה)