חיפוש

לימוד יומי לימי בין המצרים תש"ף בנושא בית המקדש.

הרב רונן טמיר ג' אב תש"פ

הורד כ MP3

האזן לשיעור

"אמנם לא נגעי נשמה הם מראות נגעים הללו, נגעי עור המה. בתוכיות נשמת עם קדוש נשמת אלוקים חיים בוערת בעז גבורתה. ואף על גב דלית בהם הימנותא - איקרו בני. ובמקום אשר יאמר להם "לא עמי אתם" יאמר להם "בני א-ל חי". ורוח התחיה בהגיעו בשערי ירושלים כבר ידע את אשר לו, הוא יכיר שכבר הגיע לו התור לעמוד על רגליו הכן. הגיעה השעה לנער מעליו בבת אחת את שכחת ואת הרשלנות גם יחד ולשוב לקבל את שתי המתנות הטובות משולבות יחד: הקדושה והגבורה
בחוברת, גאון הקודש וגבורת החיל" (מאמרי הראי"ה)