תכנית מרחבים נפתחה במדרשה!

מיקום: שבות רחל י"ד כסלו תשפ"א

ב"ה עם המון סייעתא דשמייא תכנית מרחבים, תכנית המשך לבוגרות כלל המדרשות - נפתחה.
הבנות לומדות כל יום חמישי בקפמוס מדרשת בינת עם שמירה על החניות התו הסגול.
לפרטים, איילת - 0547878886