הזדמנות אחרונה להשנה להגיע ליום היכרות במדרשה! מוזמנות!

כ"ה סיון תש"פ