ט"ו אדר ב תשפ"ד

וכל כוחו של המן היה בזה שאמר "עם אחד מפוזר ומפורד". באמת, הפיזור הוא לטובה- לפרסם שמו יתברך בכל המקומות, ולהוציא הניצוצות קדושה שנמצאים בכל המקומות...אבל "מפורד" הוא הפחיתות, שבני ישראל צריכין להיות אגודה אחד, אף על פי שהם מפוזרין. כמ"ש שנקראו "שבעים נפש"- לשון יחיד. וכשניטל האחדות על ידי הפיזור- זה תוקף הגלות. ולכן, אחר הישועה- נקהלו בעריהם ותיקנו משלוח מנות ומתנות, להיות אגודה אחת. והעשיר בתורה יתן גם להדל, וכמו כן תלמידי חכמים שיקבלו זה מזה... שיש בכל ת"ח דבר מיוחד, וצריך לקבל כל אחד מחבירו, להיות אגודה אחת.
(שפת אמת, פורים תרס"א)

בימים אלה, בהם אנו נדרשים באופן מיוחד לאחדות ולכידות, המפתח הוא בחיבור של כולנו אל השורש המשותף- אל ערכי היסוד שלנו, אל התורה.
ככל שנעמיק את החיבור לשורש- כך נוכל לעמוד באיתנות מול כל האתגרים, מבית ומחוץ.
אני פונה אליכם ומבקש לקחת חלק ולהיות שותפים איתנו, בחיזוק והעמקת השורשים ובבניין בתים מתוך נאמנות לעם ישראל ולתורה, בהעברת זכר למחצית השקל, שלך ושל בני משפחתך, למדרשת בינת.

ובזכות שותפותכם בבניין התורה, העם והארץ, תזכו לרוב שפע, לאורה, לשמחה, לששון ויקר.

בציפיה לגאולה שלמה,

רונן טמיר
ראש המדרשה


תורמים זכר למחצית השקל למדרשת בינת!

כרטיס אשראי       פייבוקס        לדרכי תרומה נוספות