בוגרות מחזורים ט"ו-י"ט מוזמנות לסדרת מפגשים עם הרב רונן בנושא פגישות ובניית קשר :)

מיקום: ZOOM כ"ו ניסן תש"פ

מוזמנות להירשם, מתחילים בעז"ה בשבוע הבא!