ואמונתך בלילות - לפסח תש"ף / הרב רונן טמיר

ליל הסדר, כשמו כן הוא. לילה בו אנו מתוודעים לסדר הפנימי של השגחת ה' עלינו, ומתבוננים בכל המאורעות, הטובים והקשים, מתוך מבט אחדותי וכולל. החידוש הגדול שבסיפור יציאת מצרים בליל הסדר, הוא היכולת לחבר את אור הגאולה דוקא לחשכת הלילה, שמבטאת בד"כ את השעות הקשות, את הסתר הפנים. כך מבאר הרב קוק: "ברמז, מורה זמן שחרית ואור היום- על הזמן שאדם באור ההצלחה, וערבית וחושך- על הזמן שאדם נתון בו בצרה ויגון...והמעלה היתירה של התחזקות היא, שבשעת דחקו של אדם, אע"פ שחסרים לו הרבה ענייניו הפרטיים, וחושך לו מצידו- מ"מ תהיה תפילתו סמוכה לעניין הגאולה, שהיא עוסקת בתשועת הכלל". העיסוק בגאולה אינו מבטא תקוה לעתיד ורוד בלבד. הוא מכניס את אור הגאולה לתוך הקושי שבהווה, ומקשר את ההווה החסר אל הנצח השלם. 

חמשה גדולי ישראל היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. המושג "סיפור" מתאר מבט כולל ורחב, המתרומם מעל הנקודות הפרטיות אל המגמה הכללית. סיפור- מלשון ספירה, חיבור הפרטים הבודדים אל כלל רחב יותר.

בהמשך למעשה בבני ברק, דורש בן זומא את הפסוק "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך", ומלמד כי סיפור יציאת מצרים מאיר ומשפיע על כל ההיסטוריה- על הימים, על הלילות, על עוה"ז ועל ימות המשיח.

יציאת מצרים מחדשת בעולם את גילוי השגחת ה' על ישראל, והבחירה הנצחית שלו ב"עם זו גאלת". מאז ולתמיד, גם בשעות ההסתרה- אנו ממשיכים לספר ביציאת מצרים.

ומתוך הסיפור הגדול- אנו זוכים יותר ויותר לראות את הקושי במבט של צמיחה, את המר במבט מתוק, ואת החושך במבט מואר.

 

שבת שלום ומבורך וחג פסח כשר ושמח!

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.