ויחי תש"ף - נפתלי איילה שלוחה / הרב שאול מלכה

 נַפְתָּלִי אַיָּלָה שְׁלֻחָה הַנֹּתֵן אִמְרֵי שָׁפֶר:

בפרשה שלנו אנו נפגשים עם הגדרות רוחניות שיש בכל שבט כשיחד שבטי ישראל מבטאים את גילוי השכינה ואלוקות בצורה המיוחדת השייכת רק לעם ישראל, עם שמייצג ורק הוא יכול לייצג את גילוי ה' בצורה המושלמת והברורה ביותר ורק כשכל שבטי ישראל מלוכדים כאחד "אלה שבטי ישראל" שנים עשר ואם חסר חלילה ביטוי של אחד מהשבטים חסר גילוי שכינה בעולם אפילו יותר מפגיעתו של עמלק שזה רק זמני וביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

בעניין ברכת נפתלי, שהוא בעצם בנה השני של רחל לפני יוסף ובנימין. "נפתולי אלוקים נפתלתי... גם יכלתי", סוף סוף רחל מתחילה לראות אור משמעותי .לא רק דן נולד מבלהה, יש כבר בן נוסף - נפתלי. כלומר נפתלי מייצר תקוה והצלחה אחרי זמן רב של כישלון.

שתי תכונות מבטיח יעקב שיהיו בעתיד לנפתלי: אילה שלוחה, ונותן אמרי שפר. הפירוש המקובל של אילה שלוחה הוא זריזות. אמרי שפר - אמירה של בשורות טובות. לפי רוב המפרשים מדובר בהקשר של מלחמות והבשורה היא של תשועה וניצחון.

מלמד אותנו הרש"ר הירש יסוד עקרוני בעבודת ה' של נפתלי - כל שליחות של נפתלי, תבוצע במהירות. נפתלי איננו הולך ומבצע בעצמו ומעצמו דברים, הוא פועל רק בשליחות האחרים, אין לו יצירתיות;

או בלשון הזהב של הרש"ר הירש: נפתלי איננו יוצר מקורי, לא במעשה ולא בהלכה. אולם הוא מיטיב לסגל לעצמו את דעותיהם של אחרים, מבצע אותן בזריזות ומביע אותן בטעם. הדבר יבוא בדר"כ בעבודת ה' הכללית הגדולה הקשורה לעם ישראל, כמו שאומר המדרש: נפתלי אילה שלוחה. שאלמלא לא היה נפתלי היה יוסף נהרג, וכשרצו להרוג את יוסף בא נפתלי והגיד ליהודה ובא יהודה והצילו: [מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט סימן כא]

ועוד אומר המדרש [בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צח סימן יז]:  רבי יוסי בריה דרב יעקב בר אידי בשם רבי אחא הנותן אמרי שפר אמרי שופר שהן משפרין אמרים שנתנו בשופר ובתרועה, את מוצא בשעה שעלו לקבור את אבינו יעקב באו בני חת להתעורר עמהן על הקבורה ורץ נפתלי כאילה והביא את הספר ממצרים ושיפר על ידן.

והכלי יקר [ר' אפרים מלונטשיץ היה עוזרו של המהר"ל ברבנות פראג ורבו המובהק של המהרש"ל] מסביר יסוד זה ואומר ואולי שעל זה דרשו נופת לי כי דברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים, ורצה לומר לפי שנקרא נפתלי על שם שדברי תורה מתוקים כנופת צופים לפיו, על כן יזכה להיות כאילה שחביבה על בעלה כל שעה כשעה ראשונה ויתן אמרי שפר, שאפילו דברי תורה שנתישנו בפיו הרי הם אמרי שפר.

ועוד אומר הבכור שור כי בני נפתלי קלים ברגליהם כצבאים, וכשהיו ישראל הולכים למלחמה ונוצחים, היו בני נפתלי רצים ושבים תחילה ברוב מרוצתם, ומבשרין את הישועה, וזהו: "הנותן אמרי שפר".

לומדים מפה יסוד מאוד גדול בעבודת ה': לכל אחד יש את הפן המיוחד שלו בשלמות של גילוי ה' בעולם. יהי רצון שנזכה לגלות את העבודה המיוחדת אלינו באור המיוחד שלנו לגילוי ה' בעולם. נאחל לְנַפְתָּלִי – שיהיה "שְׂבַע רָצוֹן וּמָלֵא בִּרְכַּת יְקֹוָק" ואז כמובן גם אנו נהיה שבעי רצון...

 

שבת שלום ומבורך!

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.