חקת תשע"ט - החלפת המנהיגות / הרב מיכאל טוביאנו

חומש במדבר מתחלק לשני חלקים: דור יוצאי מצרים עד פרשת קורח ומפרשתנו – דור באי הארץ. באמצע יש 38 שנה שלא מסופר עליהם וחכמים במסכת סוטה אומרים ש"ניזופים היינו" ולא היה שום דיבור של הקב"ה עם ישראל.

בפרשת חוקת עוסקים בהחלפת המנהיגות – בתחילת הפרשה נפטרת מרים ובסופה נפטר אהרון הכהן.
בנוסף, בפרשה יש את החטא המפורסם של משה רבנו. גם בפרשת בשלח היתה מצוקת מים ומשה הכה על הסלע וכעת הוא חוזר על כך. בהסתכלות בפסוקים יש משהו לא מובן – הקב"ה מצווה על משה לקחת את המטה ולדבר אל הסלע. נשאלת השאלה – בשביל מה המטה?
הנצי"ב מסביר – משה צריך לקחת את המטה ושהעם יראה שהוא לא משתמש בו. המטה מסמל את ההנהגה הניסית שהיתה טובה לדור יוצאי מצרים אבל כעת אנו בדור חדש, של באי הארץ, ואיתם ההנהגה תהיה טבעית. צריך לדבר אל הסלע, לפעול בדרכי נועם ולא בהכאה. בנוסף, הדיבור אל הסלע מקדים את בעית הבצורת שתהיה בארץ ישראל ועמ"י יצטרך לא לבקש הנהגה ניסית אלא בתוך הטבע לבנות את הקשר עם הקב"ה ולהתפלל לגשם.
בד"כ פרשת חוקת היא בתמוז. הפתגם שהרב קוק כותב לחודש תמוז הוא: "מבין המצרים נגאל עם, על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית, שאינם צריכים למקל חובלים" – ההנהגה צריכה להיות חמושה בגבורה רוחנית ולא להיות קשוחה מידי. הרב קוק בפנקס יג פסקה סא מסביר שירדן מלשון דין, בעבר הירדן המזרחי ההנהגה קשה, יש שם הרבה רוצחים והרבה ערי מקלט ואילו בעבר המערבי ההנהגה צריכה להיות בחסד וגבורה – רחמים. המנהיג צריך להיות חמוש במקל אך לא להכות אלא ללוות את האומה בתלאותיה ולרומם את הרוח.

גם בפרשה הבאה פרשת פנחס נמשכת החלפת המנהיגות – יהושע בן נון נבחר כמנהיג. שואל האדמו"ר מקוצק: מדוע נבחר יהושע בפרשת פנחס ולא בפרשת חוקת שבה אנו עסוקים בהחלפת המנהיגות ובה הקב"ה מבשר למשה ואהרון שלא יכנסו לארץ ישראל?
ומתרץ האדמו"ר – בסוף פרשת חוקת מופיע הסיפור עם המדיינים שמוביל לקנאות של פנחס. העם חושב שזו ההנהגה המתאימה. בבחירת יהושע, הקב"ה פוסל את פנחס בן אלעזר. מותר ונדרש להיות לפעמים קנאי אבל אי אפשר שזו תהיה ההנהגה המרכזית. הנימוק של התורה לבחירת יהושע הוא "איש אשר רוח בו". רש"י – יודע להתהלך לפי רוחו של כל אחד.
יוצא שבפרשת חוקת ופנחס ההנהגה מתחלפת ואנו לומדים דרכה מהי ההנהגה הרצויה בארץ ישראל. שנשכיל ללכת בדרכו של יהושע בן נון שידע להתהלך לפי רוחו של כל אחד ואחד.

שבת שלום ומבורך!

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.