מקץ וחנוכה תשע"ט - סגולת השבת והבית היהודי / הרב רונן טמיר

בשבת זו, שבת חנוכה, אנו זוכים השנה להארה מיוחדת במינה: חיבור בין קדושת השבת לקדושת ישראל, המתבטאת ביכולתנו לקדש את החודשים ואת הזמנים.

לא לחינם גזרו היוונים על השבת ועל ראש חודש. השבת מבטאת את היכולת להביא את הקדושה אל תוככי העולם הזה, ולחוות כאן, בעולמנו, "מעין עולם הבא". ראש חודש מבטא את הסמכות שהעניק הקב"ה לעם ישראל להשפיע ולקבוע את הקדושה שבזמן.

את שני היסודות הללו ביקשו היוונים לעקור.

במדרש מבואר, שהגזירה הראשונה אותה גזרו היוונים על ישראל היתה "גזירת הבריח"- איסור הצבת מנעול על פתח הבית, במגמה לבטל את הרשות המשפחתית ואת הפרטיות והאינטימיות הישראלית, ובכך להפוך את הבית היהודי לחלק מרשות הרבים.

אין ספק שהיוונים הציגו גזירה זו, כלפי חוץ, כביטוי לנאורות ופתיחות. הם בוודאי עטפו את הגזירה וטענו שזו הזדמנות בלתי חוזרת עבור עם ישראל להשפיע על האנושות כולה, מתרבותו הייחודית וממנהגיו הנעלים. ממש "אור לגויים". אך באמת- הכוונה המסתתרת בעומק הגזירה היתה פשוטה וחדה: פגיעה אנושה בתא המשפחתי, ומתוך כך- חיסול קיומו הבריא של עם ישראל.

כנגד גזירה זו, והגזירות שבאו בעקבותיה- עמדו החשמונאים בגבורה, ובהמשך תיקנו לנו חז"ל את מצוות הדלקת נר חנוכה- "נר איש וביתו", שעניינה להאיר את הבית פנימה באור של טהרה וקדושה- "הנרות הללו קודש הם", ורק מתוך כך יוכל האור להקרין, באופן טבעי, גם אל רשות הרבים. לכן, יש להציב את הנרות על פתח הבית מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח- בדיוק בנקודת המעבר בין הפנים לחוץ.

מבאר זאת ה"שפת אמת": "מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל- כי המצווה- להדליק על הפתח מבחוץ, כי צריכין שמירה בביאה וביציאה, כדכתיב: ה' ישמור צאתך ובואך".

נמצאנו למדים, כי עניינה של המזוזה הוא להכניס את הקדושה אל הבית פנימה, "מזוזה- חובת הדר", לסמן לאדם הנכנס אל הבית את העקרונות היסודיים עליהם מושתת הבית, ולעומתו- עניינו של נר חנוכה הוא להקרין את האור שבבית אל רשות הרבים, להאיר לאדם היוצא מן הבית את האור היהודי, אור המשפחה.

הכח האמיתי של עם ישראל מושתת על העוצמה הפנימית של הבית והמשפחה. ימים קדושים אלה, של חג החנוכה, מאירים בנו את ההבנה היסודית הזאת, שפירות יהיו מתוקים כאשר הם יונקים משורשים בריאים ורעננים. כאשר הבסיס יציב- כל הבניין יעמוד לאורך ימים ושנים.

מתוך יסודות אלה, של טהרת המשפחה היהודית- נוכל להאיר באמת את אור ה' בקדושת השבת, בקדושת ראש חודש, ובקדושת ישראל- הבאה לידי ביטוי במצוות ברית המילה.

יה"ר שנזכה לחבר בחיבור אמיתי ואמיץ את הקודש והחול, את יום השבת וששת ימי המעשה, ולהאיר באור אלוקים חיים את כל מציאותנו, הפרטית והכללית, אמן.

שבת שלום וחודש טוב ומבורך!   

      

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.