תולדות תשע"ט - תתן אמת ליעקב / הרב איתן קופמן

סיפור מכירת הבכורה וגניבת הדעת לכאורה, של יצחק ע"י יעקב, קשה מאד, בקריאה ראשונית. נדמה שיעקב היה צריך לרמות על מנת לזכות בברכת יצחק. מלבד השאלה כיצד יעקב רימה, נשאלת השאלה מה ערך יש בברכה שהושגה שלא כדין? האם הברכה האלקית חלה גם מבלי שהמתברך ראוי לה?

דוקא הקשיים הללו, מחייבים להבין לעומק את הענין, ונבארו כאן ע"פ דבריו של הרב קוק.

הברכה המדוברת היא הברכה שהקב"ה בירך את אברהם, וממנו היא עברה ליצחק. זו הברכה שמהם יצא עם ישראל, שיירש את ארץ ישראל, ויהיה העם ששכינת ה' תשרה בו, ודרכו יבורכו גם העמים האחרים. יצחק רוצה לברך את עשיו משום שהוא הבכור, ובפשטות הברכה עוברת לבכור, אולם הוא גם חשב שיש צורך בכוחות הגשמיים של עשיו על מנת לבנות את עם ישראל. נכון שעשיו עצמו רשע, אולם אולי ממנו יצא בן צדיק, כמו אברהם מתרח, שמלבד היותו צדיק תהיה בו גבורתו של עשיו, ויוכל להקים ממלכה יהודית קדושה גדולה וחזקה. יעקב אמנם צדיק, אך אין בו לכאורה את אותם יכולות גשמיות להעמיד ממלכה.

רבקה קיבלה בנבואה, שיעקב צריך לקבל את הברכה, ולכן היא יודעת שעליה לפעול, ולהביא לכך שיצחק יברך את יעקב. אולם כדי שיעקב יהיה ראוי לברכה, הוא צריך לעבור 'הכשרה', הוא צריך להראות שלמרות שפנימיותו שלימה, כולו מידות טובות, במידת הצורך הוא יידע ללבוש את בגדי עשיו, כלומר את מידותיו הרעות של עשיו, ע"מ להלחם באויביו, כדוגמת אכזריות, נקמה, חוסר רחמים ועוד. אמנם אין ביעקב את המידות הללו, אך הוא חייב לדעת להשתמש בהם בצורה מלאכותית.

רבקה מעמידה את יעקב למבחן, האם יוכל לרמות? כלומר ללבוש את בגדי עשיו למרות שהקול קול יעקב? את מי יעקב רימה – את עצמו. רמאי הוא זה שכלפי חוץ נראה שונה ממה שהוא באמת כלפי פנים. כאשר יעקב לובש את בגדי עשו, את מידותיו ומעשיו, הוא חושף בקרבו מדרגה חדשה, שהופכת אותו לראוי לקבלת הברכה.

יצחק לא רומה ע"י יעקב, משום שהוא ידע מי הוא. הרי הוא אמר במפורש שהקול קול יעקב והידיים ידי עשיו, והקול הוא יותר ייחודי לאדם מהבגדים. יצחק הופתע מהיכולת החדשה של יעקב שהופכת אותו לראוי לברכה. לכן האו אומר לעשיו, מאוחר יותר, 'בא אחיך במרמה ויקח ברכתך', כלומר בגלל שהוא בא במרמה – הוא לקח את ברכתך.

עיקר הרעיון הוא, לברר, שעם ישראל כמו יעקב, כולו תמים וטהור, מידות טובות, כדוגמת בישנים רחמנים גומלי חסדים. גם שאנו נאלצים להילחם עם אויבים אכזריים, אנו עושים זאת ע"י לבישת מדי עשיו מבחוץ, ושומרים על הקול קול יעקב.

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.