בלק תשע"ח - ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו

השבת, בפרשת בלק, אנו מתוודעים להשגחת ה' עלינו, ולשמירתו אותנו, כנגד כל המקטרגים והמשטינים עלינו.

בלעם, שידע לכוון לשעה בה הקב"ה כועס, וביקש להטיל קללה על ישראל, ערב הכניסה לארץ- מוצא את עצמו, פעם אחר פעם, מברך ומשבח את ישראל, מבקש לקלל ונמצא מברך.

חז"ל מלמדים אותנו במסכת ברכות (יב:): "בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה? מפני טורח ציבור".

מבאר הרב קוק (עין אי"ה ברכות א', עמ' 67): "כשם שיסוד התורה הוא קבלת עול מלכות שמיים- דהיינו אחדותו יתברך, ועול מלכותו ועול מצוות הם תלויים זה בזה, כי המוציא לאור אחדותו הוא רק עול מצוות, כמו כן הוא יסוד תורי- חוסנם ומעוזם ותוקפם של ישראל. כי בהיות תכלית המצוות- אחדות ה' יתברך, ואחדותו יתברך אינה נודעת בעולם כי אם על ידי ישראל, על כן- המצוות הן מקימות את ישראל לפניו יתברך לעם. ומה שישראל הם חיים וקיימים ועומדים לעד- זה יוביל אל התכלית של אחדות ידיעת ה' בעולם. אם כן, שייך מאד לקריאת שמע פרשת בלק, המדברת בנצחיותם של ישראל, שהיא הקשר שמאחד יסוד אחדות ה' עם עול מצוות".

מי שמסוגל לחבר את מציאות ה' יחד עם מחוייבות לחיים מוסריים המתפרטים לפרטי פרטים בחיי היומיום- הם אך ורק עם ישראל. "עם זו יצרתי לי- תהילתי יספרו". ישראל מגלים לאנושות כולה, את השאיפה לחיות חיים אלוקיים במציאות השגרתית, ולא להסתפק באמירות גבוהות המנותקות מהחיים. לכן, יסוד זה, של סגולת ישראל, והברית הנצחית שלנו עם הקב"ה- זהו הגשר המחבר עול מלכות ה' עם עול מצוות. לאור זאת, אך טבעי שפרשת בלק, המתארת את הקב"ה החופף עלינו, ומציל אותנו מיד כל צר ואויב- תהיה חלק מקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, ותתווסף לקריאת שמע.

ממשיכה הגמרא, ומבארת שהסיבה שבפועל לא נקבעה פרשת בלק בקריאת שמע, היא מפני טורח ציבור, וגם אי אפשר היה לקרוא רק את הפסוק המרכזי, "כרע שכב כארי, וכלביא מי יקימנו"- כיוון שאי אפשר לקרוא פרשה שמשה רבנו לא פסק.

ממשיך הרב: "ובאמת, לא כל הדעות יכולות להבין ערך הנעלה של המצוות על פי תכליתן הלאומית...על כן- הלאומיות שבישראל, בהתחברה עם ההשקפה הגדולה והקדושה של עול מלכות שמיים ועול מצוות- הרי יסודתה בהררי קודש. אבל בהיפרדה, ותצא רק לגבול חול של אהבה לאומית גסה, כדרך כל עמי הארץ, שהיא רק אהבה חומרית לעצמה- היא תוליד דברים רעים, ודעות רעות, המרחיקות את שם ה' מליבות עם ה'."

הבנת סגולת ישראל כבסיס למלכות ה' בעולם, אינה דבר פשוט. הדבר דורש עמל רב, והבנה עמוקה ועדינה, וטורח זה אינו נחלת ההמון. לכן, בפועל לא נקבעה פרשת בלק בקריאת שמע, כיוון שאי אפשר לדרוש מדרגה אצילית זו מההמון.

"ודי לנו בידיעה זו, שביקשו לקבוע- שמזה נדע שכשתהיה בשעה דורשת- יתפרשו אלה הדברים גם כן בהמון, לפי ערכם של הדורות ומעמדם, כי דברים רבים יסייעו דרכי ההנהגה בעצת ה' במסיבות הזמן, שיהיו נוחים להתקבל ולהבינם אל תכליתם".

יבוא יום, ונזכה כולנו להבין את מקומם של ישראל כבסיס להשראת השכינה, כפי שהרב מכנה את מלכות ישראל "יסוד כסא ה' בעולם". בינתיים, עצם הידיעה שבקשו לקבוע- מסמן לנו את התכלית, את היעד העדין והגדול הזה.

אשרינו שזכינו לחיות בדור שבו אנו רואים, עין בעין, את קיום נבואת בלעם הרשע "הן עם כלביא יקום, וכארי יתנשא...כרע שכב כארי, וכלביא מי יקימנו ". יה"ר שנזכה לראות גם בקיום נבואתו האחרונה של בלעם: "דרך כוכב מיעקב, וקם שבט בישראל, ומחץ פאתי מואב, וקרקר כל בני שת".

שבת שלום ומבורך!           

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.