מקץ תשע"ח - והנה חלום

פרשת מקץ מתארת את עלייתו המופלאה שליוסף הצדיק, מבירא עמיקתא לאיגרא רמא, מתחתית הבור אל פסגת המלוכה במצרים. "וישלח פרעה, ויריצוהו מן הבור, ויגלח, ויחלף שמלותיו, ויבא אל פרעה". פרעה שומע שיוסף פותר חלומות, "תשמע חלום לפתור אותו", ואכן, פתרונו של יוסף את חלום פרעה סולל את דרכו, במהירות מופלאה, אל כס פרעה. כדברי פרעה עצמו: "אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי, ועל פיך ישק כל עמי, רק הכסא אגדל ממך".

יש לשים לב היטב, שבפרשות האחרונות תהליכים מכוננים ומשמעותיים ארעו דווקא על ידי חלומות. חלום יעקב, חלומות יוסף והאחים, חלום שר המשקים ושר האופים, וכעת- חלום פרעה.

ננסה להתבונן מעט בענייני החלומות, לאורו של הרב קוק זצ"ל.

"ראשית דרכי חיזוק כח הצדק באדם הוא, שירגיל עצמו בהנהגתו שלא לשים לאַל את רגשו הפנימי. כי פעמים רבות קול אלוקים הוא, הקורא לו מתוך קירות לבו, לסור מדרך רעה ושלא להחזיק בעוול, ולב האדם מתחיל מתעורר מתוך עצמו אל רוממות ההוד שבתורה ועבודת ה' הטהורה, ורגשי אהבה וחשק תורה, ויראת שמיים רוממה יפכּו בקרבו".

החלום הוא ערוץ תקשורת עדין בין החלק המודע שבאדם, לחלק הלא-מודע, לרגש הפנימי. הכח המדמה, הוא המקשר בין העולם הרוחני לגשמי, בין פנימיות הנפש, המבטאת לעיתים את קול ה', למודעות של האדם. לכן, חשוב מאד לתת את הדעת לחלומות, ולתחושות הפנימיות הנובעות מהם.

ממשיך הרב: "אך בהיותו בלתי מורגל לשום לב אל רגשותיו הפנימיים, יסיח דעתו מהדברים המתרגשים בלבבו, וישקיע הלך נפשו בעניינים אחרים, ולעיתים גם כן הופכיים וגרועים הרבה מרגשותיו הטהורים הפנימיים, ויאבד בזה רב טוב שהיה זוכה בו אם היה משים לבו לתביעות נפשו הפנימיות. על כן, אל ירמוס ברגל גאווה את המיית נפשו הפנימית, כי אם ימשיך מזה את הכוונה המכוונת מה' יתברך, שיצר ועשה לנו את הנפש הזאת".

נדבך מרכזי בבניינו המוסרי והמעשי של אדם, נעוץ בהקשבה עדינה לקול הפנימי שלו, לחפץ הלב העמוק ולתחושות המציפות את נפשו. לא פעם, נשאב האדם בשטף החיים, אל מחוזות שאינם הולמים באמת את נפשו, והדרך היחידה להתעורר ולבחון שוב את הדברים היא בחלום לילה, בזמן בו האדם יוצא מסערת החיים אל השקט והעדינות שבשינה.

ממשיך הרב: "ובראותו חלום ונפשו עגומה עליו, אין טוב שיתעמר בהמיית נפשו העדינה בת המרומים...כי אם יטפל בה, וישתדל להפך את הרגש העגום לרגש של שמחה ותנחומים".

מטרת החלום- לעורר את האדם לבחון את דרכו "מחוץ לקופסא", לנסות לראות את המציאות באופן שונה, ומתוך כך להתאים יותר את פרטי החיים אל החזון היסודי שאמור להוביל אותם.

לכן, לא לחינם הדריכו אותנו חז"ל שחלום הוא אחד מששים מנבואה. יש בחלום בשורה, גרעין פנימי של אמת, שעשוי לקרב אותנו אל רצון ה'. לא במקרה עברו תהליכים מכוננים רבים בתולדות עם ישראל דרך חלומות, כפי שאכן אנו פוגשים בפרשות האחרונות.

השבת, שבת חנוכה. "חנוכה" בגימטריה- "החלום". חג החנוכה, הוא היחיד החל בסופו של החודש, בימים בהם אין אור הלבנה מאיר כלל. דווקא בימים כאלה, בהם החושך גובר- ישנה הזדמנות לברר יותר את החלום. שבת חנוכה- שבת של חזון, של יכולת להציב מטרות גדולות מחדש, להשתחרר מההרגלים הכובלים אותנו ולחשוב רחוק.

שבת שלום וחג חנוכה שמח!     

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.