ויקרא

מאמרים

בחוקותי תשע"ט - סוד האומץ / הרב יהושע וידר

בהר תשע"ט - שלא עשני עבד / הרב רביד ניסים

בהר תשע"ט - ושבתה הארץ שבת לה' / הרב רונן טמיר

אמור תשע"ט - לספור ולהגיע / הרב יהושע וידר

על פרשת אמור, ספירת העומר ויום העצמאות.

קדושים תשע"ט - הפטרת מחר חודש / הרב בעז נתנאל

עיון בהפטרת "מחר חודש" לקראת ראש חודש אייר הבעל"ט.

תזריע-החודש תשע"ט - ביעור חמץ שלך ולא של אחרים / הרב דוד לחיאני

על חמץ רוחני וגשמי, שלי ושל אחרים.

שמיני פרה תשע"ט - טהור, לא מטומטם / הרב יהושע וידר

מהי הלשון "וְנִטְמֵתֶם"? מה השפעת העבירות עלינו? ואיך קשורות פרשיות שמיני ופרה?

צו ופורים תשע"ט - עין בוכה וברך שאינה כורעת / הרב חיים פלק

עיון ביחסי רחל ועמלק.

ויקרא וזכור תשע"ט - אדם כי יקריב מכם / הרב רונן טמיר

השבת אנו זוכים לפתוח את החומש השלישי, חומש ויקרא, הנקרא בפי חז"ל "ספר הקרבנות". בספר זה, נעסוק בליבה הפנימית של האומה- בהשראת השכינה במשכן, מקום בו נפגשים ונושקים שמיים וארץ.

בחוקותי תשע"ח - שתהיו עמלים בתורה

פרשתנו, פרשת בחוקותי, מסיימת את ספר ויקרא- חומש השראת השכינה במשכן ותורת הכהנים. בפרשה, מבוארות בפירוט ההשלכות הלאומיות של הליכה בחוקות התורה, ולעומת זאת- של מאיסה בחוקות אלה.

בהר תשע"ח - ושבתה הארץ שבת לה'

פרשת "בהר סיני", אותה נקרא אי"ה בשבת זו, פותחת במצוות השמיטה.

אמור תשע"ח - מילה זו מילה

פרשת אמור, אותה נקרא אי"ה בשבת זו, עוסקת כל כולה בחיבור שבין שמיים וארץ. כל הפרשיות בפרשת אמור, נוגעות כולן בעניין זה.

אחרי מות קדושים תשע"ח - לא תכלה פאת שדך

השבת אנו קוראים את פרשות אחרי מות-קדושים, שתי פרשות המרוממות אותנו אל מדרגת הקדושה. פרשת אחרי מות עוסקת בעיקר בגבולות הנדרשים כדי לגשת אל הקודש באופן מדוייק ונכון...

תזריע מצורע תשע"ח - זאת תורת הצרעת

פרשות תזריע-מצורע, עוסקות, רובן ככולן, בנגע הצרעת. חז"ל ראו את נגע הצרעת כתופעה רוחנית, כדרך לפלוט ולהרחיק מהאדם קלקול ערכי, מוסרי וחברתי.

צו תשע"ח - זאת תורת העולה

פרשת צו, ממשיכה בפירוט הקרבנות השונים, ובאופן ההקרבה למעשה. בראש הקרבנות- מתואר קרבן העולה. "זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו".

ויקרא תשע"ח - תורת כהנים

ספר ויקרא, בו אנו זוכים השבת לקרוא, עוסק, רובו ככולו, בעבודת הכהנים בבית המקדש. פרשת השבוע מתארת בפרוט רב את רוב סוגי הקרבנות- תודה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם.

פרשת אמור תשע"ז

וספרתם לכם פרשת אמור עוסקת כולה בחיבור שבין העולם הרוחני לגשמי, כפי שמתבטא בכח הדיבור המחבר בין המחשבה למעשה...

פרשת תזריע מצורע תשע"ז

אשה כי תזריע וילדה זכר השבת נקרא את פרשת "תזריע", העוסקת כולה בטומאה וטהרה, של יולדת ומצורע. השבוע אנו זוכים לחגוג 69 שנות גאולה, בהקמת מדינתנו האהובה, מדינת ישראל....

פרשת אחרי מות קדושים תשע"ז

ונטעתם כל עץ מאכל השבת נקרא את פרשות "אחרי מות-קדושים", בהן מדריכה אותנו התורה כיצד לזכות לקדושה, במישור הפרטי ובמישור הכללי. פרשת "אחרי מות" עוסקת בדיוק הנדרש מהבאים אל הקודש, ופרשת "קדושים" עוסקת בעיקרה במצוות בין אדם לחבירו, שהן הדרך להתכלל בכלל ישראל קדושים....