מאמרים

ויחי תש"ף - נפתלי איילה שלוחה / הרב שאול מלכה

בפרשה שלנו אנו נפגשים עם הגדרות רוחניות שיש בכל שבט כשיחד שבטי ישראל מבטאים את גילוי השכינה השלם. נעיין בברכתו של מפתלי.

ויגש תש"ף - ריב האחים לאורך ספר בראשית / הרב איתן קופמן

הפרשות של ספר בראשית מתארות לנו את הריב שישנו בין בני יעקב, בעיקר בין יהודה ליוסף. כשאנו מתבוננים על מאורעותיה של משפחת יעקב אנו מוצאים ארבעה שלבים.

מקץ וחנוכה תש"ף - מאי חנוכה / הרב רונן טמיר

זכינו השנה, וראש חודש טבת חל בשבת קודש. זוהי הנקמה המתוקה ביוונים, שביקשו לבטל מעם ישראל את מצוות ראש חודש ושבת. ננסה להתבונן מעט בשמו של חג החנוכה, ולקשר אותו אל פרשת השבוע.

וישב תש"ף - וכל מעשיך בספר נכתבים / הרב משה פליקס

"אילו היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו "וישמע ראובן ויצילהו מידם" בכתפו היה מטעינו ומוליכו אצל אביו" - היתכן שראובן היה מושפע מפרסום מעשיו?

וישלח תש"ף - מעשה אבות - דורון תפילה ומלחמה - מה הסימן לבנים? / הרב יחיאל יעיש

יעקב אבינו חוזר מחרן לא"י ובדרכו מתכונן הוא לקראת הפגישה עם אחיו עשיו. ההכנה שלו נעשית בג' דרכים ידועות: דורון, תפילה ומלחמה. מה אנו לומדים מכך לחיינו?

ויצא תש"ף - "אָכֵן יֵשׁ ה' בַּמָּקוֹם הַזֶּה" / הרב רענן ביגון

בתחילת הפרשה אנו נפגשים עם החלום "וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ". נשאלת השאלה: מה הקב"ה ברר ליעקב במחזה הסולם?

תולדות תש"ף - יעקב וע(כ)שיו / הרב יהושע וידר

בפרשת השבוע נולדים ליצחק ולרבקה תאומים שעל מערכת היחסים העתידית ביניהם מעידה כבר התרוצצותם-התגוששותם ברחם אימם.

חיי שרה תש"ף - שדה המכפלה / הרבנית הדר בר-חי

בפרשתנו מופיעה המילה שדה פעמיים. פעם אחת כאשר אברהם קונה את מערת המכפלה ובפעם השניה כאשר יצחק יוצא לשוח בשדה. האם יש קשר בין שני שדות אלו?

וירא תש"ף - טוב באמת / הרב יהושע וידר

אברהם אבינו היה אדם טוב, אבל מן הסתם היו אנשים טובים גם לפניו, וגם בתקופתו היו קיימים ודאי אנשים טובים נוספים. מה ייחודו?

לך לך תש"ף - "לך לך מארצך..." / הרבנית עדי אטינגר

"לך לך מארצך..." רש"י: ולמה לא גילה לו (מיד לאיזו ארץ ילך)? כדי לחבבה בעיניו וליתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. כאשר אדם מחפש דבר מה וטורח בחיפושו ומשתוקק אליו זמן רב, הדבר מתחבב עליו.

נח תש"ף - למצוא חן בעיני ה' / הרב משה פליקס

נח, כפי שמופיע בסוף פרשת בראשית עוד לפני שהוא מתואר כצדיק, מצא חן בעיני ה'. לכאורה מתוארת כאן החלטה שרירותית שאינה תלויה בעשיה או אי עשיה של נח עצמו, שהרי עדיין התורה לא מתארת את צדקתו של נח עד לתחילת פרשתנו. אך הבה ונעיין בביטוי זה – "למצוא חן".

בראשית תש"ף - יחס האדם ללבושו / הרבנית אתי אלסטר

אנו רואים בחז"ל יחס של כבוד ללבוש. כיצד זה יתכן אם הוא תוצאה של חטא אדם וחוה?

ויחי תשע"ט - חיי נצח / הרב דוד אמתי

כתוב בספרים ששמה של הפרשה מורה על מהותה, ואם כן היינו מצפים שהפרשה תעסוק בחייו של יעקב, אך בעיון קצר נגלה שרוב הפרשה עוסקת בפרידה מיעקב אבינו, ברכותיו ומותו.

ויגש תשע"ט - עצמיות / הרב יהושע וידר

בפרשתנו יורד עם ישראל לגלות מצרים הקשה והאכזרית. יעקב מבין שזוהי ירידה לגלות וחושש...

מקץ וחנוכה תשע"ט - סגולת השבת והבית היהודי / הרב רונן טמיר

בשבת זו, שבת חנוכה, אנו זוכים השנה להארה מיוחדת במינה: חיבור בין קדושת השבת לקדושת ישראל, המתבטאת ביכולתנו לקדש את החודשים ואת הזמנים. לא לחינם גזרו היוונים על השבת ועל ראש חודש...

וישב תשע"ט - ולא יכלו דברו לשלום-נזקי השנאה והצעה לתיקון / הרב דוד לחיאני

על חשיבות השלום בין אדם לחבירו והדרך להגיע אליו.

וישלח תשע"ט - ישראל / הרב יהושע וידר

על השם ישראל ליחיד ולציבור

ויצא תשע"ט - ויחלום והנה... / הרב יחיאל יעיש

על חלומות, שינה ומשמעותם.

תולדות תשע"ט - תתן אמת ליעקב / הרב איתן קופמן

סיפור מכירת הבכורה וגניבת הדעת לכאורה, של יצחק ע"י יעקב, קשה מאד, בקריאה ראשונית. נדמה שיעקב היה צריך לרמות על מנת לזכות בברכת יצחק. מלבד השאלה כיצד יעקב רימה, נשאלת השאלה מה ערך יש בברכה שהושגה שלא כדין? האם הברכה האלקית חלה גם מבלי שהמתברך ראוי לה?

חיי שרה תשע"ט - עין טובה / הרב שאול מלכה

על גדולה, עין טובה ושינוי סדרי הטבע.

וירא תשע"ט - ערך המשפחה בישראל / הרב איתן קופמן

אחד מהיעודים של אברהם אבינו, ושל עם ישראל כולו, הוא להיות מקור ברכה לאנושות כולה. אברהם, איש החסד, דואג לצרכים הגשמיים של הסובבים אותו, כגון הכנסת אורחים, תפילה על סדום ועוד. אולם, דאגתו ותרומתו של אברהם לסביבה היא גם בהשפעתו הרוחנית והמוסרית. אחד מהנושאים בהם עלינו ללכת בדרכו של אברהם וללמד את הגויים הוא המשפחה.

לך לך תשע"ט - התעוררות לקשר / הרבנית יעל יעקובוביץ

הפרשה פותחת בציווי שהקב"ה מצווה את אברהם, אך למעשה כבר בסוף פרשת נח כתוב: "ויקח תרח את אברם בנו...ויצאו מאור כשדים ללכת ארצה כנען..." (בראשית יא, לא). זאת אומרת שהציווי הגיע לאחר שכבר למעשה אברהם ומשפחתו התחילו את המסע אל הארץ.

פרשת נח תשע"ט - על לחץ חברתי והשפעה סביבתית / הרב חנניה פולק

מעיקרי האמונה להאמין שלמעשינו יש משמעות רבה, שלכן על כל מעשה טוב שעשינו ועל כל פעם שבה בחרנו בטוב, ואפילו מדובר בדבר קטן ביותר, אנחנו מקבלים שכר. ולהיפך, ח"ו, על כל מעשה לא טוב שנעשה ועל כל בחירה לא טובה שנבחר ח"ו, נקבל עונש.

בראשית תשע"ט - תהא שנת עין טובה / הרב מיכאל ברום

השפת אמת בדבריו על שמחת תורה מסביר את הקשר העניינים שבין המילים שמסיימות את התורה- "לעיני כל ישראל", לבין תחילת פרשת "בראשית"- "בראשית ברא אלוקים..."

ויחי תשע"ח - לישועתך קיויתי ה'

פרשתנו, פרשת ויחי, חותמת את ספר בראשית, ספר הבריאה והאבות. כאשר נפרד יעקב אבינו מבניו, לפני מותו, הוא מברך כל אחד ואחד מהם בברכה הראויה לו.

ויגש תשע"ח - ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף

השבת, פרשת "ויגש", מתרחש המפגש המחודש והמרגש עד מאד בין יוסף ואחיו, מפגש שבעקבותיו מתחילה, למעשה, גלות מצרים, עליה הובטח אברהם בברית בין הבתרים.

מקץ תשע"ח - והנה חלום

פרשת מקץ מתארת את עלייתו המופלאה שליוסף הצדיק, מבירא עמיקתא לאיגרא רמא, מתחתית הבור אל פסגת המלוכה במצרים.

וישב תשע"ח - כי אנוכי ידעתי את המחשבות

פרשת "וישב", העוסקת בדמותו המופלאה של יוסף הצדיק, מציגה בפנינו את סיפורה של האומה הישראלית המתהווה, בשתי קומות.

וישלח תשע"ח - ויבוא יעקב שלם

בפרשתנו, פרשת "וישלח", שב יעקב מהגלות הארוכה בבית לבן הארמי, אל ארץ ישראל. לאחר המפגש עם עשיו, מפגש אשר חרף החששות שקדמו לו, הסתיים בשלום ובאחווה, ממשיך יעקב בדרכו ומגיע אל פאתי העיר שכם, שם הוא קונה את חלקת השדה- קרקע שלימים תהיה מקום קבורת יוסף הצדיק.

ויצא תשע"ח - אין זה כי אם בית אלוקים

פרשתנו, פרשת "ויצא", יוצא יעקב למסע ארוך, מסע ממנו ישוב לאחר עשרים שנה בבית לבן הארמי, חמוש בכוחות מעשיים ובכישורים להנהיג את בית ישראל.

תולדות תשע"ח - עשו שונא ליעקב

בפרשת תולדות, אנו פוגשים את הדור השלישי לאומה הישראלית- יעקב אבינו, בחיר האבות. לידת יעקב ועשיו, מכירת הבכורה ליעקב ובהמשך הפרשה- ברכתו של יצחק ליעקב.

חיי שרה תשע"ח - חיים עד העולם

שמה של פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, אותה נקרא בעז"ה השבת, נשמע מעט אירוני. בפרשה אנו נפרדים משני הדמויות המרכזיות בחיי האומה- אברהם ושרה, אשר נפטרים לבית עולמם. מדוע, אם כן, נקראת הפרשה דווקא בשם זה?

וירא תשע"ח - וישכם אברהם בבוקר

בפרשת "וירא" אנו ממשיכים לעסוק בדמותו המופלאה של אברהם אבינו, איש החסד. אברהם, שמסר את כל כולו לקריאה בשם ה' ולהופעת אור המוסר, הצדק והחסד על כלל האנושות, מוצא את עצמו נלחם בכל כוחו להצלת אנשי סדום, הרעים והחטאים.

לך לך תשע"ח - חסד לאברהם

בפרשת לך לך אנו פוגשים באישיותו המופלאה של אברהם אבינו, אברהם העברי, עליו דורשים חז"ל שהיה מעבר אחד של העולם, כאשר כל העולם כולו מעברו האחר.

נח תשע"ח - סוד תיבת נח

בפרשת נח אנו מתוודעים לאחד מרגעי השפל הגדולים בהיסטוריה העולמית, אם לא הגדול שבהם. כבר בסיומה של פרשת בראשית, מתארת התורה את השבר...

בראשית תשע"ח - בראשית ברא אלוקים

בסימנא טבא, אנו מתחילים שוב מבראשית. כבכל שנה, אנו מנסים לראות את האור שבפרשת השבוע, דרך פרשן אחד, במשך כל השנה. השנה, נשתדל אי"ה להתבונן בפרשה על פי האור המיוחד של אור האורות, מרן הראי"ה קוק זצ"ל.