מאמרים

ויחי תשע"ט - חיי נצח / הרב דוד אמתי

כתוב בספרים ששמה של הפרשה מורה על מהותה, ואם כן היינו מצפים שהפרשה תעסוק בחייו של יעקב, אך בעיון קצר נגלה שרוב הפרשה עוסקת בפרידה מיעקב אבינו, ברכותיו ומותו.

ויגש תשע"ט - עצמיות / הרב יהושע וידר

בפרשתנו יורד עם ישראל לגלות מצרים הקשה והאכזרית. יעקב מבין שזוהי ירידה לגלות וחושש...

מקץ וחנוכה תשע"ט - סגולת השבת והבית היהודי / הרב רונן טמיר

בשבת זו, שבת חנוכה, אנו זוכים השנה להארה מיוחדת במינה: חיבור בין קדושת השבת לקדושת ישראל, המתבטאת ביכולתנו לקדש את החודשים ואת הזמנים. לא לחינם גזרו היוונים על השבת ועל ראש חודש...

וישב תשע"ט - ולא יכלו דברו לשלום-נזקי השנאה והצעה לתיקון / הרב דוד לחיאני

על חשיבות השלום בין אדם לחבירו והדרך להגיע אליו.

וישלח תשע"ט - ישראל / הרב יהושע וידר

על השם ישראל ליחיד ולציבור

ויצא תשע"ט - ויחלום והנה... / הרב יחיאל יעיש

על חלומות, שינה ומשמעותם.

תולדות תשע"ט - תתן אמת ליעקב / הרב איתן קופמן

סיפור מכירת הבכורה וגניבת הדעת לכאורה, של יצחק ע"י יעקב, קשה מאד, בקריאה ראשונית. נדמה שיעקב היה צריך לרמות על מנת לזכות בברכת יצחק. מלבד השאלה כיצד יעקב רימה, נשאלת השאלה מה ערך יש בברכה שהושגה שלא כדין? האם הברכה האלקית חלה גם מבלי שהמתברך ראוי לה?

חיי שרה תשע"ט - עין טובה / הרב שאול מלכה

על גדולה, עין טובה ושינוי סדרי הטבע.

וירא תשע"ט - ערך המשפחה בישראל / הרב איתן קופמן

אחד מהיעודים של אברהם אבינו, ושל עם ישראל כולו, הוא להיות מקור ברכה לאנושות כולה. אברהם, איש החסד, דואג לצרכים הגשמיים של הסובבים אותו, כגון הכנסת אורחים, תפילה על סדום ועוד. אולם, דאגתו ותרומתו של אברהם לסביבה היא גם בהשפעתו הרוחנית והמוסרית. אחד מהנושאים בהם עלינו ללכת בדרכו של אברהם וללמד את הגויים הוא המשפחה.

לך לך תשע"ט - התעוררות לקשר / הרבנית יעל יעקובוביץ

הפרשה פותחת בציווי שהקב"ה מצווה את אברהם, אך למעשה כבר בסוף פרשת נח כתוב: "ויקח תרח את אברם בנו...ויצאו מאור כשדים ללכת ארצה כנען..." (בראשית יא, לא). זאת אומרת שהציווי הגיע לאחר שכבר למעשה אברהם ומשפחתו התחילו את המסע אל הארץ.

פרשת נח תשע"ט - על לחץ חברתי והשפעה סביבתית / הרב חנניה פולק

מעיקרי האמונה להאמין שלמעשינו יש משמעות רבה, שלכן על כל מעשה טוב שעשינו ועל כל פעם שבה בחרנו בטוב, ואפילו מדובר בדבר קטן ביותר, אנחנו מקבלים שכר. ולהיפך, ח"ו, על כל מעשה לא טוב שנעשה ועל כל בחירה לא טובה שנבחר ח"ו, נקבל עונש.

בראשית תשע"ט - תהא שנת עין טובה / הרב מיכאל ברום

השפת אמת בדבריו על שמחת תורה מסביר את הקשר העניינים שבין המילים שמסיימות את התורה- "לעיני כל ישראל", לבין תחילת פרשת "בראשית"- "בראשית ברא אלוקים..."

ויחי תשע"ח - לישועתך קיויתי ה'

פרשתנו, פרשת ויחי, חותמת את ספר בראשית, ספר הבריאה והאבות. כאשר נפרד יעקב אבינו מבניו, לפני מותו, הוא מברך כל אחד ואחד מהם בברכה הראויה לו.

ויגש תשע"ח - ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף

השבת, פרשת "ויגש", מתרחש המפגש המחודש והמרגש עד מאד בין יוסף ואחיו, מפגש שבעקבותיו מתחילה, למעשה, גלות מצרים, עליה הובטח אברהם בברית בין הבתרים.

מקץ תשע"ח - והנה חלום

פרשת מקץ מתארת את עלייתו המופלאה שליוסף הצדיק, מבירא עמיקתא לאיגרא רמא, מתחתית הבור אל פסגת המלוכה במצרים.

וישב תשע"ח - כי אנוכי ידעתי את המחשבות

פרשת "וישב", העוסקת בדמותו המופלאה של יוסף הצדיק, מציגה בפנינו את סיפורה של האומה הישראלית המתהווה, בשתי קומות.

וישלח תשע"ח - ויבוא יעקב שלם

בפרשתנו, פרשת "וישלח", שב יעקב מהגלות הארוכה בבית לבן הארמי, אל ארץ ישראל. לאחר המפגש עם עשיו, מפגש אשר חרף החששות שקדמו לו, הסתיים בשלום ובאחווה, ממשיך יעקב בדרכו ומגיע אל פאתי העיר שכם, שם הוא קונה את חלקת השדה- קרקע שלימים תהיה מקום קבורת יוסף הצדיק.

ויצא תשע"ח - אין זה כי אם בית אלוקים

פרשתנו, פרשת "ויצא", יוצא יעקב למסע ארוך, מסע ממנו ישוב לאחר עשרים שנה בבית לבן הארמי, חמוש בכוחות מעשיים ובכישורים להנהיג את בית ישראל.

תולדות תשע"ח - עשו שונא ליעקב

בפרשת תולדות, אנו פוגשים את הדור השלישי לאומה הישראלית- יעקב אבינו, בחיר האבות. לידת יעקב ועשיו, מכירת הבכורה ליעקב ובהמשך הפרשה- ברכתו של יצחק ליעקב.

חיי שרה תשע"ח - חיים עד העולם

שמה של פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, אותה נקרא בעז"ה השבת, נשמע מעט אירוני. בפרשה אנו נפרדים משני הדמויות המרכזיות בחיי האומה- אברהם ושרה, אשר נפטרים לבית עולמם. מדוע, אם כן, נקראת הפרשה דווקא בשם זה?

וירא תשע"ח - וישכם אברהם בבוקר

בפרשת "וירא" אנו ממשיכים לעסוק בדמותו המופלאה של אברהם אבינו, איש החסד. אברהם, שמסר את כל כולו לקריאה בשם ה' ולהופעת אור המוסר, הצדק והחסד על כלל האנושות, מוצא את עצמו נלחם בכל כוחו להצלת אנשי סדום, הרעים והחטאים.

לך לך תשע"ח - חסד לאברהם

בפרשת לך לך אנו פוגשים באישיותו המופלאה של אברהם אבינו, אברהם העברי, עליו דורשים חז"ל שהיה מעבר אחד של העולם, כאשר כל העולם כולו מעברו האחר.

נח תשע"ח - סוד תיבת נח

בפרשת נח אנו מתוודעים לאחד מרגעי השפל הגדולים בהיסטוריה העולמית, אם לא הגדול שבהם. כבר בסיומה של פרשת בראשית, מתארת התורה את השבר...

בראשית תשע"ח - בראשית ברא אלוקים

בסימנא טבא, אנו מתחילים שוב מבראשית. כבכל שנה, אנו מנסים לראות את האור שבפרשת השבוע, דרך פרשן אחד, במשך כל השנה. השנה, נשתדל אי"ה להתבונן בפרשה על פי האור המיוחד של אור האורות, מרן הראי"ה קוק זצ"ל.