היה שותף?!

>>
חודש אוגוסט | אב
<<
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1ט'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
2י'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
3י"א
4י"ב
5י"ג
7ט"ו
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
8ט"ז
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
9י"ז
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
10י"ח
11י"ט
12כ'
14כ"ב
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
15כ"ג
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
16כ"ד
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
17כ"ה
18כ"ו
19כ"ז
21כ"ט
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
22ל'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
23א'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
24ב'
25ג'
26ד'
28ו'
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
29ז'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
30ח'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
31ט'