היה שותף?!

>>
חודש אוקטובר | חשון
<<
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1י"א
 • אורות - הרב רונן טמיר
2י"ב
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
3י"ג
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
4י"ד
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
5ט"ו
6ט"ז
7י"ז
9י"ט
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
10כ'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
11כ"א
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
12כ"ב
13כ"ג
14כ"ד
16כ"ו
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
17כ"ז
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
18כ"ח
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
19כ"ט
20ל'
21א'
23ג'
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
24ד'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
25ה'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
26ו'
27ז'
28ח'
30י'
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
31י"א
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר