היה שותף?!

>>
חודש ינואר | שבט
<<
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1י"ד
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
2ט"ו
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
3ט"ז
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
4י"ז
5י"ח
6י"ט
8כ"א
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
9כ"ב
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
10כ"ג
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
11כ"ד
12כ"ה
13כ"ו
15כ"ח
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
16כ"ט
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
17א'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
18ב'
19ג'
20ד'
22ו'
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
23ז'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
24ח'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
25ט'
26י'
27י"א
29י"ג
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
30י"ד
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
31ט"ו
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר