היה שותף?!

>>
חודש יוני | סיון
<<
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1ז'
2ח'
3ט'
5י"א
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
6י"ב
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
7י"ג
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
8י"ד
9ט"ו
10ט"ז
12י"ח
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
13י"ט
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
14כ'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
15כ"א
16כ"ב
17כ"ג
19כ"ה
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
20כ"ו
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
21כ"ז
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
22כ"ח
23כ"ט
24ל'
26ב'
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
27ג'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
28ד'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
29ה'
30ו'