היה שותף?!

>>
חודש מאי | אייר
<<
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1ה'
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
2ו'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
3ז'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
4ח'
5ט'
6י'
8י"ב
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
9י"ג
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
10י"ד
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
11ט"ו
12ט"ז
13י"ז
15י"ט
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
16כ'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
17כ"א
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
18כ"ב
19כ"ג
20כ"ד
22כ"ו
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
23כ"ז
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
24כ"ח
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
25כ"ט
26א'
27ב'
29ד'
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
30ה'
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר
31ו'
 • יום עיון נשים
 • אורות - הרב רונן טמיר
 • עבודת המידות - הרבנית אתי אלסטר