דבר תורה לפרשת השבוע

מאמרים

פרשת אמור תשע"ז

וספרתם לכם פרשת אמור עוסקת כולה בחיבור שבין העולם הרוחני לגשמי, כפי שמתבטא בכח הדיבור המחבר בין המחשבה למעשה...

פרשת תזריע מצורע תשע"ז

אשה כי תזריע וילדה זכר השבת נקרא את פרשת "תזריע", העוסקת כולה בטומאה וטהרה, של יולדת ומצורע. השבוע אנו זוכים לחגוג 69 שנות גאולה, בהקמת מדינתנו האהובה, מדינת ישראל....

פרשת אחרי מות קדושים תשע"ז

ונטעתם כל עץ מאכל השבת נקרא את פרשות "אחרי מות-קדושים", בהן מדריכה אותנו התורה כיצד לזכות לקדושה, במישור הפרטי ובמישור הכללי. פרשת "אחרי מות" עוסקת בדיוק הנדרש מהבאים אל הקודש, ופרשת "קדושים" עוסקת בעיקרה במצוות בין אדם לחבירו, שהן הדרך להתכלל בכלל ישראל קדושים....

פרשת בשלח תשע"ז

מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו!

פרשת בא תשע"ו

החודש הזה לכם ראש חודשים

פרשת וארא תשע"ו

ונתתי אותה לכם מורשה

פרשת שמות תשע"ו

מה הרעותה לעם הזה??

קטגוריות